T&S sportservice en advies

Welkom bij T&S sportservice en advies.

T&S sportservice en advies is een sport gerelateerd bureau, gericht op het bieden van oplossingen en maatwerk. Tot de doelgroep behoren organisaties van grote sportevenementen, sportbonden en gemeenten.

De kerntaken bestaan uit het op projectbasis ontwikkelen, aansturen en versterken van organisaties van grote (internationale) sportevenementen.

Verder het bieden van Interim Management aan sportbonden en de uitwerking, de aansturing en de begeleiding van sportgerelateerde projecten.

Begeleiding en advisering is maatwerk en wordt volledig toegesneden op de behoefte van de sportorganisatie of van de organisatie van een evenement.